Kontaktná osoba

Zruby-zrubstoly s.r.o

Sudor Pavol
Slottová, 940/2
015 01 Rajec
Slovenská republika

mobil: +421 904 968 657

Identifikačné údaje

IČO: 52 53 46 42

Internet

Web: www.zrubstoly.sk
E-mail: zrubstoly@zrubstoly.sk

Bankove spojenie

VÚB, Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Žilina / Rajec
Číslo účtu
IBAN: SK70 0200 0000 0039 0642 5658

Návod na použitie výrobkov

Dokument vo formáte PDF